Kontakt

Fungerende dirigent: Øystein Jæger

E-post: oj447@kirken.no

Telefon: 950 86 406

Leder: Lena Fjelldal

E-post: lena.fjelldal@gmail.com

Telefon: 909 68 548

Organisasjonsnummer: 975 605 604
Kontonummer: 4500.76.75732

Postadresse:
Bodø Domkor, Storgata 29, 8006 Bodø

 

Besøksadresse:
Bodø domkirke, Torvgata 12, 8006 Bodø